محصولات

پولیش براق کننده فلزات

پولیش براق کننده فلزات

پولیش زبر اتومبیل

پولیش ماشین زبر (پرداخت خشن)

پولیش نرم اتومبیل

پولیش بدنه ماشین نرم (پولیش نهایی)

پولیش واکس

پولیش واکس نرم سیلیکونی بدنه اتومبیل

چسب 123 جلافیکس

چسب قطره ای سیانوآکریلات به همراه اسپری خشک کننده

چسب اپوکسی تک جزیی کوره ای

چسب اپوکسی تک جزیی (کوره ای)

چسب جلاپوکس شفاف (بدون فیلر) آرام خشک

چسب دوجزیی اپوکسی صنعتی بدون فیلر (شفاف) آرام خشک Grade-797C

چسب جلاپوکس فیلردار آرام خشک

چسب دوجزیی اپوکسی صنعتی فیلر دار (غیر شفاف) آرام خشک Grade-797F

چسب دوقلو شفاف

چسب دوقلوی اپوکسی 5 دقیقه ای شفاف Grade-706C

چسب دوقلو معمولی

چسب دوقلوی اپوکسی 5 دقیقه ای Grade-706F

چسب سنگ جلاپل

چسب سنگ چهارفصل پلی استری به همراه هاردنر

چسب سنگ سریع خشک

چسب سنگ سریع خشک به همراه هاردنر

چسب سنگ لایت

چسب سنگ لایت به همراه هاردنر

خمیر اپوکسی آرام خشک

خمیر اپوکسی دوجزیی آرام خشک (2ساعته)

میل پوکس آرام خشک

خمیر اپوکسی دو جزئی آرام خشک (2ساعته)

میل پوکس سریع خشک

خمیر اپوکسی دو جزئی سریع خشک (10دقیقه ای)

هاردنر چسب سنگ

سخت کننده پلی استر چسب سنگ و بتونه سنگی بنزویل پروکساید