خانگی

چسب دوقلو معمولی

چسب دوقلوی اپوکسی 5 دقیقه ای Grade-706F

چسب 123 جلافیکس

چسب قطره ای سیانوآکریلات به همراه اسپری خشک کننده

پولیش براق کننده فلزات

پولیش براق کننده فلزات

پولیش واکس

پولیش واکس نرم سیلیکونی بدنه اتومبیل

پولیش نرم اتومبیل

پولیش بدنه ماشین نرم (پولیش نهایی)

پولیش زبر اتومبیل

پولیش ماشین زبر (پرداخت خشن)

چسب دوقلو شفاف

چسب دوقلوی اپوکسی 5 دقیقه ای شفاف Grade-706C

میل پوکس آرام خشک

خمیر اپوکسی دو جزئی آرام خشک (2ساعته)

میل پوکس سریع خشک

خمیر اپوکسی دو جزئی سریع خشک (10دقیقه ای)