پولیش زبر اتومبیل

پولیش ماشین زبر (پرداخت خشن)

  • پرداخت کننده زبر و خشن رنگ
  • قابلیت رفع خراش های عمیق
  • قابلیت عوارض رنگ پس از نقاشی بدنه (رفع حباب ها و ضاعده ها)
  • بدون مواد سیلیکونی

پولیش زبر اتومبیل جلاسنج یک پولیش خالص با قدرت پرداخت عالی میباشد که مورد مصرف کلیه خودرو سازان و کارگاه های ترمیم رنگ خودرو (صافکاری و نقاشی) قرار میگیرد و محبوب متخصصان این حرفه میباشد.
پولیش ماشین زبر خاصیت براق کنندگی ندارد و در واقع مکمل پولیش نرم میباشد. کاربرد این پولیش در مواردی است که خراشهای عمیقی وجود دارد و در این موارد ابتدا با استفاده از پولیش زبر خراش ها را به حد زیادی رفع میکنند و سپس با استفاده از پولیش نرم، محل مورد نظر را براق میکنند.
پولیش زبر هیچ گاه به تنهایی قابل استفاده نمیباشد و به دلیل خاصیت سایشی قوی، استفاده بی مورد و بدون تجربه از آن میتواند به رنگ اتومبیل آسیب جدی برساند، پس توجه داشته باشید که در صورت لزوم استفاده قبلا با یک فرد ماهر مشورت نمایید.
در صورتی که از پولیش زبر استفاده میکنید، این انتظار را داشته باشید که سطح رنگ آن محل کاملا مات خواهد شد ولی نگران نشوید زیرا پس از آن باید از پولیش نرم استفاده نمایید تا سطح مات ایجاد شده را به براقی کامل برساند.