هاردنر چسب سنگ

سخت کننده پلی استر چسب سنگ و بتونه سنگی بنزویل پروکساید

هاردنر بنزوییل پرواکسید فعال کننده و سخت کننده چسب سنگ و دیگر محصولات پلی استر میباشد که با افزودن 1 الی 2 درصد به ماده پلی استر، واکنش آن را شروع کرده و نهایتا چسب و رزین خشک خواهد شد.

زمان خشک شدن هر چسب با این ماده بستگی به فرمولاسیون آن چسب دارد.