چسب ها

چسب دوقلو معمولی

چسب دوقلوی اپوکسی 5 دقیقه ای Grade-706F

چسب سنگ سریع خشک

چسب سنگ سریع خشک به همراه هاردنر

چسب 123 جلافیکس

چسب قطره ای سیانوآکریلات به همراه اسپری خشک کننده

چسب اپوکسی تک جزیی کوره ای

چسب اپوکسی تک جزیی (کوره ای)

چسب جلاپوکس فیلردار آرام خشک

چسب دوجزیی اپوکسی صنعتی فیلر دار (غیر شفاف) آرام خشک Grade-797F

چسب دوقلو شفاف

چسب دوقلوی اپوکسی 5 دقیقه ای شفاف Grade-706C

میل پوکس سریع خشک

خمیر اپوکسی دو جزئی سریع خشک (10دقیقه ای)

چسب سنگ جلاپل

چسب سنگ چهارفصل پلی استری به همراه هاردنر

چسب سنگ لایت

چسب سنگ لایت به همراه هاردنر